Selamat datang di CaraGampang.Com

แหล่งรวมงาน Part Time 2557-2558 รายได้เสริม รายได้พิเศษ งานที่ได้รับความนิยม HOTสุดๆๆ

งาน part time

งาน Part Time ทำศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ครูผู้ช่วยสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25560 ความคิดเห็น


ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซายเอนเทีย เปิดรับงาน Part Time ทำศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ครูผู้ช่วยสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปี 2- ปี 4 หรือปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง : งาน Part Time ทำศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ครูผู้ช่วยสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์
รายละเอียดของงาน
งาน Part Time ทำศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงอรุณอัมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย/หญิง
  นิสิต นักศึกษา ปี 2- ปี 4 หรือปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสมัคร • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • ติดต่อ
  คุณศิริพันธ์ ภัทรเบญจพล
  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซายเอนเทีย
  สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เลขที่ 7/3 ถนนบรมราชชนนี ชั้น 11 ห้อง 1102 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า  แขวงอรุณอัมรินทร์  เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร  10700
  โทร : 084-024-4848 

  เว็บหางานน่าสนใจ
  [url=http://parttimesbyhome.blogspot.com/]งาน Part Time 2557[/url]
   
  Share this article :

  แสดงความคิดเห็น